Afgelopen week stond er een uitgebreid stuk in de pers over de organisatie en financiën rondom DOVO1, de FSD. Ook is er inmiddels rondom het vertrek van een bestuurslid een artikel verschenen. Of dat het laatste stuk is, valt te betwijfelen. Daarom goed hier duidelijkheid te geven.
Wat is er aan de hand?

Financieel & Ambitie
Wat in de pers staat klopt, inderdaad moet de FSD (voor uitleg over de FSD red.) terug in spelersbudget. De oorzaak? Dat er zijn er meerdere:

  • Het financieel op orde brengen van de FSD i.v.m. toekomstige regelgeving en aansprakelijkheid en resultaten uit het verleden die nog goed gemaakt moeten worden

  • Missen van commerciële slagkracht in een tijd dat sponsoren vanwege Corona, al dan niet tijdelijk, hun ondersteuning stoppen en er geen zinnig woord gezegd kan worden over het al dan niet plaats vinden van geld genererende activiteiten zoals een DOVO gala.

De financiële teruggang is een behoorlijke. Dat kan impact hebben op de sportieve ambities, maar kan ook als een uitdaging en kans worden gezien. Waar in het verleden de ambitie vaak werd uitgesproken dat we met het eerste team van DOVO naar de Tweede Divisie willen, moeten we nu realistisch zijn. Wanneer we realistisch zijn zal handhaving in de Derde Divisie de doelstelling zijn voor de komende tijd.

Dat is een doelstelling die we als DOVO aan moeten gaan met vertrouwen. Vertrouwen omdat we al jaren een goed beoordeelde en gecertificeerde jeugdopleiding hebben en omdat we een aantal jonge spelers in huis hebben die het nu kunnen laten zien. Maar dat vraagt ook geduld, begrip en vooral vertrouwen voor de jonge spelers die het moeten gaan doen.
Uiteraard hoeven ze dat niet alleen te doen! Samen met een aantal ervaren spelers in het veld en onze support(-ers) langs de lijn moet dit lukken. Dit alles met de juiste doelstelling en binnen de financiële mogelijkheden die we hebben.

Natuurlijk ligt er met een dergelijke verlaging naast een financiële uitdaging ook een commerciële uitdaging bij businessclub de Heuvelrug en voetbalvereniging DOVO. Zij dragen zorg voor een belangrijk deel van de inkomsten. De commerciële commissie heeft gewerkt aan een aantrekkelijk pakket aan sponsormogelijkheden. De eerste positieve reacties en nieuwe cont(r)acten zijn op basis hiervan al gesloten. Met de inkomsten uit sponsoring wordt niet alleen voetbalvereniging DOVO gesteund, maar krijgt de FSD ook de mogelijkheid haar doelstelling te realiseren.
 

Organisatorisch
Ook organisatorisch willen we een en ander wat duidelijker neerzetten. Afgelopen periode heeft de werkwijze in basis prima gewerkt. Wel waren er nog wat onduidelijkheden rondom rollen en betrokkenheid van FSD bestuursleden voetbalzaken. Voorgesteld is de betrokkenheid van de bestuursleden bij voetbalzaken te vergroten. Tenslotte zijn wij als bestuur verantwoordelijk voor het beleid van de FSD en dan is het zaak dat bestuursleden binnen hun taak op de hoogte zijn. Daarover is helaas discussie ontstaan en deze discussie is niet altijd even “handig” verlopen.

Op veel punten rondom financiën en organisatie zijn we het binnen de FSD eens. Wel moet de taakverdeling van bestuursleden en andere betrokkenen helder en eenduidig zijn belegd. Voetbalzaken is het sportieve hart van de FSD, daar moet overeenstemming zijn over de samenwerking en verdeling van taken. Dat deze er nog niet is moge inmiddels duidelijk zijn. Iedereen in zijn rol is wat we binnen de FSD willen, niet meer en niet minder. 
 

En nu?
Niettemin gaat de blik vooruit, zoals aangegeven gaan we veel meer van de jeugdopleiding gebruik maken en zullen we, binnen de mogelijkheden met heel voetbalzaken invulling gaan geven aan de selectie voor volgend seizoen: vermoedelijk een interessante mix van eigen jongens, ervaring wat binnen de financiële mogelijkheden past. Sportief en financieel een uitdaging dat ontkennen we niet!

Jammer dat het zo in de pers is gekomen, vervelend voor betrokkenen en onze mooie voetbalvereniging. Niettemin gaan we als FSD bestuur door op de ingeslagen weg. Gezien de financiële risico’s moeten we scherp zijn op budget en de financiële toekomst, maar moeten we ook voor DOVO het hoogst haalbare nastreven. Op korte termijn is dat handhaving in de Derde Divisie en financieel gezond worden.

Wil je het volgende event niet missen?
Bekijk de agenda en meld je aan!

Bekijk de agenda

Heerlijk take-away diner bij restaurant Bentinck

Na het overweldigende succes van ons bezoek bij Residence Rhenen hebben we ook nu weer een prachtig mooi take-away menu kunnen samenstellen. Deze keer kunnen we bij Restaurant...